Werkwijze

Prevadco werkt in haar gehele bedrijfsvoering volgens het SMART principe.

De letters van SMART staan voor:

  • Specifiek – Is de doelstelling eenduidig?
  • Meetbaar – Onder welke (meetbare/observeerbare) voorwaarden of vorm is het doel bereikt?
  • Acceptabel – Is deze acceptabel voor de doelgroep en/of het management?
  • Realistisch – Is het doel haalbaar?

In de praktijk betekent dit dat we bij de start van een traject duidelijk definiëren wat we aan het einde van het traject moeten hebben bereikt. Stap 1 na het intakegesprek is een grondige analyse, gevoedt door een duidelijke ontwikkelde briefing.

Van analyse naar plan van aanpak
In de analysefase wordt veelvuldig met opdrachtgever overlegd. Deze fase die voor elke organisatie er anders uit kan zien is belangrijk voor het keuze proces en de priotisering van de verschillende activiteiten. Uiteindelijk zal alles uitmonden in een plan van aanpak waar duidelijk processen, activiteiten, timing,  budgetten etc. worden omschreven.

Structuur en transparantie
Structuur geeft houvast en zorgt er ook voor dat we grip houden op het proces. De vaak complexe materie transparant maken is een must om het juiste advies te kunnen geven en om op de juiste manier e.e.a. te kunnen implementeren

Tussentijdse evaluatie
Wij zijn voorstander van het ‘regelmatig het net ophalen’. Immers u als opdrachtgever weet als geen ander hoe u organisatie (en producten en diensten) functioneert en wat wel en niet werkt. Wij willen graag werkbare adviezen geven en implementeerbare processen voorstellen/inrichten.

Focus op resultaat
Alles is bij onze aanpak gericht op het behalen van de afgesproken doelen. Maar eenmaal geimplemteerd wil niet zeggen dat het ‘klaar’ is. Onderhoud, monitoring en nazorg zijn ook erg belangrijk. Dit zijn ook trajecten die we in ons portfolio aanbieden en waar we graag met u eens van gedachte willen wisselen.

Geinteresseerd? neem contact op voor een vrijblijvende afspraak.