Uitvoeren van werkplekinspecties

Het houden van toezicht is één van de vele manieren om potentiële risico’s die op de werkplek aanwezig zijn, in de gaten te krijgen. Een goede werkplekinspectie en observatie is meer dan alleen even op de werkplek langs te gaan.

Prevadco kan werkplekinspecties uitvoeren met nader te bepalen frequentie op één of meerdere projecten of locaties en kan dit aangekondigd of onaangekondigd uitvoeren. Ook kunnen wij periodiek toezicht houden op de naleving van de veiligheidsregels en procedures. Een werkplekinspectie geeft zodoende een betrouwbaar beeld van de arbeidsomstandigheden.

Via de advisering en rapportages aan het management kunnen we voor u de trends analyseren en vervolgens elimineren.

De resultaten van deze inspecties worden het best teruggekoppeld in een toolboxmeeting.

Het uitvoeren van werkplekinspecties door Prevadco kan u voor uw organisatie een toegevoegde waarde leveren welke resulteert in een veiligere werkplek en meer gemotiveerde mensen. Door de interactieve benadering en de terugkoppeling in de toolboxmeeting en een opgezet gedragsverbeteringsprogramma zal het veiligheidsbewustzijn van uw medewerkers zichtbaar worden verhoogd!