Bij een aantal organisaties heeft men een systeem van veiligheidsobservaties of veiligheidsrondes. Voornamelijk leidinggevenden en veiligheidsfunctionarissen gaan dan regelmatig op pad om te kijken of er wel veilig wordt gewerkt. De tijd en aandacht die het management hieraan besteedt is ook een belangrijke boodschap aan het personeel:

 

“Wij vinden veiligheid belangrijk, dus maken wij daar tijd voor vrij!”

 

 

Prevadco kan u bij veiligheidsobservaties assisteren door:

  • gesprekken te voeren met uw medewerkers over veilige en onveilige handelingen en Hierbij kunnen we doorvragen op het “bewust” zijn van risico’s
  • uw medewerkers dagdagelijks leren met veiligheid om te gaan
  • aanleren van aangepast gedrag, aanspreken en aansturen op veilig gedrag
  • rapporteren en actie ondernemen