Het uitvoeren van een tevredenheidsenquête volgens de regels van de kunst is geen doel op zich. Het doel is dat deze gegevens ook worden benut.

 

  • Meten van de psychosociale belasting, stress, werkdruk : de werkgever moet niet allen aandacht besteden aan grensoverschrijdend gedrag. Voortaan moet hij ook preventieacties ontwikkelen voor alle arbeidsomstandigheden die een psychosociale belasting kunnen veroorzaken, zoals stress, ernstige conflicten, …
  • Inventarisatie- en evaluatiemethodes voor de psychosociale belasting op het werk nemen wij onder de loep. Volgende instrumenten of methoden kunnen hierbij gebruikt worden om informatie te verzamelen over de stresstoestand van het werk en werkende mensen:
    • vragenlijsten en checklists
    • administratieve gegevens (aantal ongevallen, verzuim,…);
    • metingen en observaties op de werkplek
    • lichamelijke metingen.

Analyse van de oorzaken van de aandoeningen van psychosociale belasting en voorstellen formuleren aan het management