Preventieadviseur ad-interim

Prevadco komt voor een bepaalde periode een vast aantal uren binnen Uw organisatie werken ter vervanging of assistentie van de interne preventieadviseur

De preventie ondersteuning verloopt via éénmalige projecten of langdurige bijstandsopdrachten. Zo bieden wij ondersteuning voor het opstarten van de interne dienst van KMO’s als periodieke ondersteuning van de preventiedienst.

Bij afwezigheid of opleiding van de interne preventieadviseur kan Prevadco een preventieadviseur niv. 2 langs sturen om de taken tijdelijk waar te nemen of om de preventieadviseur te ondersteunen in zijn opdracht.

Tijdens een eerste kennismakingsbezoek worden de verschillende aspecten van de welzijnswetgeving besproken en wordt er geïnventariseerd welke stappen eventueel nog moeten ondernomen worden om uw bedrijf in orde te brengen. Alle noodzakelijke goederen of diensten kunnen hiervoor geleverd worden.

We houden rekening met de aard van de activiteit en de specifieke risico’s die hieraan zijn verbonden.

Ondersteunen van bedrijven bij het oplossen van non-conformiteit na bezoek van de arbeidsinspectie FOD WASO.

Actiepunten uit het verslag van de Federale Overheid worden nauwkeurig uitgewerkt binnen de voorziene termijn.

Onderzoek arbeidsongevallen

Gebeurt er toch een ongeval binnen uw bedrijf, dan is het niet alleen verplicht, maar ook echt nodig om een grondig onderzoek te doen om het in de toekomst te voorkomen. Ongeval onderzoek is een complexe materie, die enkel door preventieadviseurs niveau I of II kunnen en mogen uitgevoerd worden