• Opmaak en uitwerking van de interne noodprocedures en de toepassing van de maatregelen te nemen in geval van ernstig en onmiddellijk gevaar.
  • Een noodsituatie is een ongewenste situatie met een negatieve impact op de organisatie en waarvan het verder verloop onbekend is.
  • Een noodplan is het beheren van die noodsituaties. Een rusthuisbrand, een gaslek, een ontploffing zijn enkele duidelijke voorbeelden waarom een goed noodplan een noodzaak is. Het is belangrijk om werknemers, buurtbewoners en de leefomgeving te vrijwaren van enige vorm van verlies, letsel of schade. Daarnaast zijn er de economische belangen van de onderneming of organisatie. Geen enkele werkgever, organisatie of instelling zit te wachten op een groot verlies omwille van het niet preventief te hebben nagedacht over mogelijke rampscenario’s. Bovendien verplicht de wetgever om crisissituaties op een gestructureerde manier aan te pakken. Voor velen zal “de gestructureerde aanpak” vrij tegenstrijdig klinken met het kluwen van complexe wetgevingen die het elke “leek” quasi onmogelijk maakt om de voor hem noodzakelijke richtlijnen terug te vinden. Een noodplan zal voor ieder van u verschillend zijn. Waar de ene persoon te kampen heeft met de massaopslag van gevaarlijke stoffen ziet de andere weer 100.000 festivalgangers naar zich toe komen terwijl men in een rusthuis zijn ergste nachtmerrie, namelijk brand, probeert buiten te houden.
  • Prevadco is voor u in staat op een efficiënte en functionele manier een noodplan op te maken dat aangepast is aan de eigen noden van de organisatie of instelling.
  • Het interventieplan is een document op bedrijfs- of instellingniveau, dat dient om de gevolgen van een noodsituatie te beperken via materiële en organisatorische noodmaatregelen.
  • Interventieplannen of brandweerplannen zijn noodzakelijk voor een snelle oriëntering van de interventieteams, in het bijzonder voor de betere inschatting van de situatie in een groot of bijzonder gevaarlijk object. Een interventieplan omvat o.a. informaties m.b.t. tot het gebruik en de afmetingen van het gebouw, trappenhuizen, mogelijke interventie en vluchtwegen, opslag van gevaarlijke stoffen, alsook blusmiddelen en bluswatervoorraad.