Onze diensten

Preventieondersteuning

Preventieondersteuning bieden

Prevadco komt voor een bepaalde periode een vast aantal uren binnen Uw organisatie werken ter vervanging of assistentie van de interne preventieadviseur.

Veiligheidsaudits

Veiligheidsaudits uitvoeren

Bedrijven die hun veiligheidsniveau meetbaar willen verbeteren en willen weten waar de onderneming staat m.b.t. arbeidsveiligheid.

Risico analyses

Risico analyses uitvoeren

voldoen aan KB van 27/3/98 betreffende het uitvoeren van risicoanalyses.

Noodprocedures

Noodprocedures bekijken

Opmaak en uitwerking van de interne noodprocedures en de toepassing van de maatregelen te nemen in geval van ernstig en onmiddellijk gevaar.

Veiligheidsobservaties

Veiligheidsobservaties uitvoeren

Bij een aantal organisaties heeft men een systeem van veiligheidsobservaties of veiligheidsrondes.

Tevredenheidsenquêtes

Tevredenheidsenquêtes afnemen

Meten van de psychosociale belasting, stress, werkdruk : de werkgever moet niet alleen aandacht besteden aan grensoverschrijdend gedrag.

Toolboxmeetings

Toolboxmeetings uitvoeren

Toolboxmeetings zijn zeer korte veiligheidspraatjes met de werknemers en vormen een zeer goed instrument om te voldoen aan de eisen van arbeidsinspectie.

Werkplekinspecties

Werkplekinspecties uitvoeren

Voorstellen van gepaste maatregelen ter verbetering van de interne veiligheid.

VIK

Veiligheidsinstructiekaarten opstellen

Opstellen van globale veiligheidsinstructies, machine-instructie, instructies in geval van brand/noodsituatie, mobiliteitsplan, brand- en evacuatieplan, werkpostfiche.